PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE DLE ČLÁNKU 13 & 14 GDPR

 

Ochranu Vašich osobních a firemních údajů bereme velmi vážně a vynakládáme velké úsilí na zajištění bezpečného využívání našich služeb. Zavazujeme se dodržovat zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, které údaje o Vás shromažďujeme a používáme, za jakým účelem tak činíme a jak Vaše údaje chráníme.

 

Obsah

1. Rozsah platnosti

2. Které údaje jsou shromažďovány

3. Soubory cookie a Web Tracking

4. Používání údajů

5. Bezpečnost údajů a jejich předávání

6. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů a kontakt

 

1.    ROZSAH PLATNOSTI

Toto prohlášení se vztahuje na webovou stránku nacházející se na cz.myworld.com

 

Zodpovědný dle zákona na ochranu osobních údajů je


myWorld, s.r.o.
Evropská 2591/33e
CZ-16000 Praha 6
E-Mail: customerservice.cz@myworld.com

 

Osoba pověřená ochranou údajů
Peter Oskar Miller
c/o HXS GmbH
Ungargasse 37
1030 Wien
E-Mail: dataprotection.marketplace@myworld.com

 

V průběhu dalšího vývoje našich stránek, jehož cílem je zlepšování našich služeb, může vzniknout potřeba doplnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů. V takovém případě Vás budeme o této skutečnosti předem informovat a požádáme Vás případně o Váš dodatečný souhlas.

 

2.    KTERÉ ÚDAJE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY

Typ osobních údajů a jiných informací, které shromažďujeme a ukládáme, závisí na Vaší interakci s naší webovou stránkou: v zásadě můžete navštívit naše webové stránky a informovat se o našich nabídkách, aniž byste nám osobní údaje sdělili. Abychom Vám však následně mohli poskytovat naše služby, musíme evidovat určité osobní údaje, které nám poskytnete k dispozici při registraci nebo v rámci objednávky. K těmto informacím patří Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození) a Vaše kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa). Pro zprocesování objednávky budou požadovány ještě další údaje, jako např. dodací adresa, Vámi preferovaný způsob platby a případně údaje o Vašem bankovním spojení nebo o Vaší platební kartě. Vaše údaje budou použity výhradně za účelem zprocesování Vašich objednávek a zasílání newsletterů, resp. e-mailů. K dalšímu použití údajů dojde pouze v případě, pokud to bude nezbytné v rámci plnění smlouvy, zákaznické podpory, nebo plnění právních nebo obchodních rámcových podmínek.

 

3.    SOUBORY COOKIES A WEB TRACKING

Naše webové stránky používají takzvané soubory cookies, což jsou malé textové soubory uložené ve Vašem počítači, odkud mohou být opětovně načteny. Soubory cookie Vám umožňují přihlásit se k našim službám a personalizovat pro Vás webovou stránku.

 

Část naší webové nabídky můžete využívat také bez registrace, příp. přihlášení. Také v takovém případě jsou však určité informace automaticky shromažďovány za účelem získávání statistických údajů o používání a efektivitě naší webové nabídky a za účelem jejího přizpůsobení požadavkům našich uživatelů. Z tohoto důvodu shromažďujeme a zpracováváme informace o Vaší IP-adrese, času a délce trvání Vaší návštěvy, počtu Vašich návštěv, používání formuláře, Vašeho nastavení vyhledávání, Vašeho nastavení zobrazení, Vašeho nastavení oblíbených prvků na našich webových stránkách.

 

Doba uchování souborů cookie je různá. Převážně používáme soubory cookie, které se po skončení Vaší návštěvy na naší webové stránce automaticky smažou (tzv. „session-cookie“). Zaznamenáváme každý přístup na naši webovou stránku a každé vyvolání některého souboru uloženého na této webové stránce. Námi nastavené soubory cookie slouží výhradně pro naši informaci a jsou zpracovávány za účelem vyhodnocování informací získaných ze strany společnosti mWS myWorld Solutions AG z pověření společnosti myWorld, s.r.o.

 

Za účelem zachycení Vašeho uživatelského chování na naší webové stránce a přizpůsobení našich webových služeb potřebám našich uživatelů používáme JavaScript. Přitom zjišťujeme typ Vašeho prohlížeče, místo, čas a délku trvání Vašeho přístupu, URL a označení stránky, jakož i odkazující stránku. Máte možnost odmítnout zaznamenání těchto údajů tím, že JavaScript deaktivujete přímo ve svém internetovém prohlížeči.

 

Dále využíváme také následující nástroje:

 

Salesforce Marketing Cloud

Jeho pomocí evidujeme Vaše chování na naší webové stránce za účelem optimalizace našich nabídek. Zjišťujeme tak, kolik uživatelů nás na internetu navštívilo a jaké obsahy na našich stránkách a jak často byly zhlédnuty. Vyhodnocení probíhá v anonymní formě a prostřednictvím "Predicitive Intelligence" bude použito pro zlepšení automatického zobrazení nabídek. U registrovaných členů bude zaznamenáváno chování uživatelů na webové stránce, aby mohl být vylepšován uživatelský přístup a optimalizována relevantnost obsahů. Cookies od Salesforce jsou zpravidla předávány na Salesforce server v USA a tam jsou také ukládány.

 

V rámci zobrazování reklamních bannerů využíváme externích služeb následujících poskytovatelů:

 

·         Google (Analytics, Tag Manager, Search Ads, Display & Video)

·         Bing Ads (Microsoft)

·        Facebook/Instagram

·         Xing

·         LinkedIn

·         Snapchat

·         Twitter

·         adcrowd.com

·         criteo.com

·         luna-park.de

·         projecter.de

·         traffic3

·         eviom.de

·         analyticaa.com

·         unitedads.de

·         Awin

·         CJ Affiliate

·         Ceneo

·         Preis

·         Billiger

·         Kelkoo

·         Ceneje

·         Connexity

·         Comparis

·         Online Media Partner

·         Shopping24.de

 

Upozorňujeme, že běžné internetové prohlížeče dle standardních nastavení akceptují soubory cookies. Svůj prohlížeč však můžete nastavit také tak, abyste všechny nebo určité soubory cookies odmítli, nebo abyste před přijetím nového souboru cookie byli dotázáni. Návod lze u většiny prohlížečů nalézt pod odkazem „nápověda“ v řádku nabídek. Tam se také dozvíte, jak lze již uložené soubory cookies smazat.

 

Upozorňujeme, že v případě, že neakceptujete některé nebo všechny soubory cookies, nebudou Vám možná k dispozici všechny funkce našich webových stránek.

 

Užíváním naší webové stránky, resp. udělením svého souhlasu v případě potřeby, souhlasíte s tím, že mohou být používány výše uvedené soubory cookies a nástroje.

 

Zde si dovolujeme upozornit na to, že jako provozovateli webové stránky nám nejsou poskytovány žádné informace o obsahu předaných údajů, jakož ani o jejich využití ze strany sociálních sítí. Další informace ke zpracování údajů ze strany sociálních sítí lze najít v prohlášeních o ochraně osobních údajů zmíněných sociálních sítí.

 

4.    POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ

Při používání Vašich osobních údajů a údajů o Vaší společnosti vždy dodržujeme zákonná ustanovení. Osobní údaje a údaje o Vaší společnosti, které jste nám poskytli při své registraci, zaznamenáváme a zpracováváme výhradně v rámci splnění našich smluvních povinností vůči Vám (čl. 6 odst. 1 Z b GDPR). V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme s Vámi moci uzavřít smlouvu, a tím ani pro Vás vykonávat žádné služby. Vaše údaje používáme mimo jiné pouze, pokud pro to existuje zákonná povinnost (čl. 6 odst. 1 Z c GDPR), stejně jako pouze v případech a v rozsahu, v jakém jste nám k tomu výhradně udělili svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 Z a GDPR).

 

Vaše údaje používáme zejména ke komunikaci s Vámi, k Vaší identifikaci, abychom Vám poskytli Vaši interní oblast na naší webové stránce, ke zpracování Vašich dotazů a objednávek a k poskytnutí našich služeb.

 

Pokud nám k tomu udělíte svůj výslovný souhlas, použijeme Vaše údaje také v rozsahu Vašeho souhlasu, např. za účelem informování o nabídkách a akcích. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, čímž bude v budoucnu zabráněno dalšímu zpracování. Vaše osobní údaje ukládáme do té doby, dokud mezi námi trvá smluvní vztah, a pokud existují zákonem stanovené prodloužené lhůty na uchovávání nebo pokud data potřebujeme v rámci úředního postupu.

 

5.    BEZPEČNOST ÚDAJŮ A JEJICH PŘEDÁVÁNÍ

K ochraně Vašich údajů používáme mimo jiné kódování (šifrování) při přenosu dat (kryptografické protokoly SSL), firewally, program proti útokům hackerů a další bezpečnostní opatření podle aktuálních technických poznatků. Při komunikaci prostřednictvím e-mailu lze bezpečnost údajů zajistit, pouze pokud to aktuální stav technologie umožňuje.

 

Vaše osobní a firemní údaje jsou využívány především společností myWorld, s.r.o., jakožto smluvním partnerem zodpovědným za zpracování. Společnost myWorld, s.r.o. využívá při zprocesování jako zpracovatele společnost mWS myWorld Solutions AG. Osobní údaje a údaje o Vaší společnosti mohou být předány/postoupeny, jak je uvedeno dále, ostatním poskytovatelům služeb, stejně jako jiným společnostem v rámci skupiny myWorld, skupiny Lyoness a skupiny Lyconet.

 

K realizaci našich služeb, pro komunikaci s Vámi a pro správu naší online prezentace využíváme určitých poskytovatelů služeb. Ujišťujeme Vás, že si tyto poskytovatele pečlivě vybíráme, abychom zajistili legální a bezpečné zpracování údajů. Mimo jiné jsme tyto poskytovatele zavázali k tomu, aby Vaše osobní údaje a údaje o Vaší společenosti používali pouze v souladu s našimi zdokumentovanými účelově vázanými pokyny a evropskými předpisy o ochraně osobních údajů, stejně jako předpisy o ochraně osobních údajů platnými pro Českou republiku. Používání údajů ze strany těchto poskytovatelů nad tento rámec je vyloučeno.

 

Mimo jiné Vaše osobní údaje a údaje o Vaší společnosti předáme dále v rámci skupiny myWorld, pokud je to nezbytné pro správu Vašeho zákaznického účtu na online tržišti myWorld, ke zpracování Vámi uskutečněných nákupů a Vašich dotazů na naše služby, a to při zachování potřebných opatření na zajištění ochrany údajů. Společnosti skupiny myWorld jsou vůči nám rovněž zavázány, aby Vaše osobní údaje a údaje Vaší společnosti používaly pouze k příslušnému konkrétnímu účelu a v souladu s českými a evropskými předpisy na ochranu osobních údajů. U dotčených služeb se jedná zejména o následující: navázání kontaktu prostřednictvím elektronických zpráv (např. e-mailem, SMS nebo push zprávami), telefaxem, telefonem nebo dopisem za účelem poskytnutí informací o produktech a akcích na online tržišti myWorld, identifikací nabídek, které odpovídají Vašim zájmům, k provádění anket spokojenosti, provozu hotlines, jakož i ke zpracovávání transakcí. Pouze v případě, že to bude nutné pro zajištění konkrétní služby, a pouze, pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas, poskytneme obchodníkům na online tržišti myWorld potřebné osobní údaje o Vás a Vaší společnosti. Obchodníci jsou vůči nám rovněž zavázáni, aby Vaše osobní údaje a údaje o Vaší společnosti používali pouze k příslušnému konkrétnímu účelu a v souladu s českými a evropskými předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Skupina myWorld je mezinárodně činná. Naše obchodní činnosti, struktury managementu a naše technická infrastruktura překračují národní hranice. Vaše osobní údaje a údaje o Vaší společnosti budou poskytnuty, pokud je to nezbytné pro zprocesování Vámi uskutečněných nákupů, také jiným společnostem skupiny myWorld do zahraničí. Předávání Vašich osobních údajů a údajů o Vaší společnosti do členských států Evropského hospodářského prostoru, do Švýcarska a jiných zemí s odpovídající úrovní ochrany údajů nevyžaduje další souhlasy nebo úřední povolení. V případě, že by mělo nastat předání Vašich osobních a firemních údajů na jiné než výše uvedené země, budeme Vás o tom informovat a samozřejmě budeme dodržovat platné předpisy na ochranu osobních údajů, zavedeme odpovídající zabezpečení a postaráme se o prosazení Vašich práv a právní pomoci. Vaše osobní a firemní údaje nebudeme předávat jiným osobám než výše uvedeným obchodníkům online tržiště, poskytovatelům a společnostem myWorld, pokud nám k tomu neudělíte svůj souhlas nebo k tomu neexistují zákonné povinnosti.

 

6.    VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKT

Máte právo si od nás vyžádat informaci o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, a můžete požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Máte také právo na námitku a právo na přenos dat (což znamená, že máte právo obdržet data ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu).

 

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů odporuje obecnému nařízení EU na ochranu údajů, máte právo podat stížnost českému úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) nebo dohledovému úřadu jiného členského státu EU.

 

Pokud je použití Vašich osobních údajů na této webové stránce založeno na Vašem souhlasu, máte možnost odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich použitých osobních a firemních údajů kdykoliv do budoucna bez uvedení důvodu. Odvoláním Vašeho souhlasu již nemohou být data dále používána. Odvolání je nutno zaslat písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem) na následující adresu:

 

myWorld, s.r.o.
Evropská 2591/33e
CZ-16000 Praha 6
Česká republika
E-Mail: dataprotection.marketplace@myworld.com

Na tuto adresu se lze obrátit také v případě dotazů k používání Vašich údajů, jakož i za účelem prosazování Vašich práv na ochranu osobních údajů.

Cookies používáme na naší webové stránce proto, abychom Vaši návštěvu učinili efektivnější a aby pro Vás byla uživatelsky přátelštější. Z tohoto důvodu klikněte, prosím, na "Akceptovat cookies"! Bližší informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Jako Cashback člen obdržíte při tomto nákupu peníze zpět a můžete sbírat hodnotné Shopping Points. Ještě nejste členem?
Benefit Voucher
Tato nabídka je určena exkluzivně pro zákazníky, kteří mají zůstatek Benefit Voucheru. Benefit Voucher mohou získat pouze Lyconet Marketeři na www.lyconet.com.
Jako Cashback člen obdržíte při tomto nákupu peníze zpět a můžete sbírat hodnotné Shopping Points. Ještě nejste členem?